Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sanatia
Collegestraat 45
1050 BRUSSEL
Tel: 02 645 00 50
Fax: 02 645 00 78
E-mail : info@sanatia.be


Psychiatrisch verzorgingstehuis Sanatia

Pvt Sanatia werd in 1991 opgericht en biedt plaats aan 69 volwassen
gestabiliseerde chronische psychiatrische patiënten die behoefte hebben een permanente begeleiding.
Het p.v.t. is verdeeld in 4 verzorgingseenheden (met één of twee- persoonskamers).
Het verblijf in het psychiatrisch verzorgingstehuis kan zowel een langdurige opvang betreffen als een voorbereiding op een zelfstandig leven.
In de voorziening wordt de bewoner aangemoedigd sociale contacten
te onderhouden met de samenleving, met familie en met vrienden
Het pvt is een bi-communautaire voorziening.
Er zijn gemeenschappelijke ruimtes, TV-zithoek, rustgevende tuinen,
oefenlokalen voor kinesitherapie en ergotherapie alsook staat
een team van verplegend personeel ter beschikking.


Begeleiding


Multidisciplinair team: verplegers, verzorgenden, opvoeders,
ergotherapeuten, kinesitherapeuten, maatschappelijk werker,
psychologen en een psychiater begeleiden de groepsactiviteiten:
artistieke werkgroepen, praat- en schrijfgroepen, ergotherapeutische
activiteiten, dans, zang, hippotherapie, koken, zwemmen,
bioscoopbezoeken, sport, socio-culturele uitstappen, vakanties
in België en in het buitenland.
Individuele activiteiten: psychologische gesprekken, ergotherapie,
kinesitherapie en educatieve activiteiten.


Doelstellingen

De individuele ontplooiïng van het individu stimuleren en werken
aan de integratie, erkenning bieden aan de eigenheid van de persoon met psychische handicap, ondersteuning bieden aan de rechten van de persoon als burger, realiteiten aanbrengen, het sociaal netwerk uitbouwen,de persoon erkennen in zijn mens-zijn.Hoe zich kandidaat stellen ?

De opname gebeurt in samenwerking met de doorverwijzende instantie,
dienst of persoon. De eerste contactpersoon in het pvt is de maatschappelijk werker.

Financiële zaken: kandidaat bewoner moet in orde zijn met het
ziekenfonds, indien kandidaat-bewoner over onvoldoende financiële
mogelijkheden beschikt om het verblijf te bekostigen moeten
bijkomende geldmiddelen bv. door OCMW gegarandeerd worden.RIZIV-conventie nr: 7.72.002.21
Erkenningsnummer SP. 20.056