Betalen van een voorschot bij opname.
Ontvangst van een onthaalbrochure.

Informatie
Kliniek Sanatia
"Dienst A"
Rue du Moulin 27 - 29
1210 BRUSSEL
Tel 02 211 00 40
Fax 02 211 00 64
E-mail : admission.a@sanatia.be

Raadplegingen:
Enkel op afspraak
Medisch Secretariaat
02 211 00 46
E-mail : doc.sanatia@skynet.be


Doel: ten dienste van het psychisch welzijn

De Kliniek Sanatia is een ziekenhuis voor volwassen patiënten
met psychische problemen.
De kliniek biedt een persoonlijk zorgenplan aan tijdens de
volledige duur van het verblijf.
In samenwerking met de familie biedt de Kliniek Sanatia nazorg
aan zodat de continuïteit van de behandeling wordt gegarandeerd.

De beschikbare diensten

• De Kliniek Sanatia beschikt over 70 bedden voor korte zieken-
huisverblijven.
• Een multidisciplinair team (dokters, psychiaters, neurologen,
psychologen, verplegers, opvoeders, kinesisten, ergotherapeuten,
maatschappelijk werkers) en begeleidt in hoofdzaak het somatische, psychische en sociale aspect van het leven van de patiënt door middel van ondermeer individuele gesprekken en praatgroepen.
• Psychiatrische en neurologische raadplegingen gebeuren enkel
op afspraak.
• Neurofysiologische onderzoeken kunnen ambulant plaatsvinden en
zijn eveneens op afspraak.
• De Kliniek Sanatia werkt samen met centra voor geestelijke gezondheidszorg, diensten voor beschermd wonen, dagcentra,
huisartsen, psychiaters evenals met andere hulpverleners.

Bij Opname: niet vergeten het volgende mee te brengen:

• uw identiteitskaart of uw paspoort
• uw SIS-kaart (ziekenfondskaart met magnetische strip) en een kleefbriefje van het ziekenfonds
• elk ander document van een behandeling (requisitoir,...)
• een geldig voorschot (bankkaart of cash)
• persoonlijke kledij en toiletgerief


 

   
Bezoekuren
Weekdagen : van 13u30 tot 14u30
van 18u30 tot 19u30
Tijdens het weekend : van 13u30 tot 19u30