Le Canevas
Collegestraat, 55
1050 BRUSSEL
Tel: 02 645 00 70
Fax: 02 645 00 80
E-mail: canevas@sanatia.be


Psychotherapeutisch Dagcentrum 

Situeert zich in het centrum van Elsene in een burgerwoning.
Wij bieden er een gestructureerde en stimulerende opvang aan
met als doel de integratie van psychiatrische patiënten in
de samenleving.
We begeleiden tijdens de werkdagen ongeveer dertig personen
met psycho-sociale problemen.


Tot wie richten wij ons?

We richten ons tot alle personen die psychologische, psychische of affectieve problemen hebben, die een belangrijke invloed hebben op hun dagelijks functioneren.


Wat zijn onze doelstellingen?

Enerzijds willen wij persoonlijke ondersteuning bieden aan
individuen en anderzijds de sociale contacten en het sociale
netwerk van deze personen behouden en verder uitbouwen.


Wat bieden we?

Bij de aanvang van de ondersteuning engageert de hulpvragende
zich om gedurende een welbepaalde periode hulp en ondersteuning
te krijgen van een multidisciplinair team.

Het hulpverleningsproject bestaat - naast de individuele ondersteuning
en begeleiding- uit:
• gemeenschappelijke activiteiten
• socio-therapeutische activiteiten


Hoe zijn kandidatuur stellen?

e kandidatuur gebeurt op eenvoudige telefonische aanvraag
(tel: 02 645 00 70) waarna met de kandidaat een afspraak
wordt gemaakt.
Tijdens deze afspraak kan betrokkene kennismaken met twee
leden van het team en nadien wordt de aanvraag geofficialiseerd.
Verblijfsduur

Aanvraag tot tussenkomst van het R.I.Z.I.V. voor een periode van enkele maanden tot één jaar, hernieuwbaar.


Samenwerkingen

Het dagcentrum werkt samen met centra voor geestelijke gezondheids- zorg, huisartsen, psychiaters en met andere hulpverleners teneinde het vroeger opgebouwde netwerk te valoriseren.

Openingsuren
maandag, woensdag en donderdag : van 9u00 tot 16u45
dinsdag en vrijdag : van 10u00 tot 16u45
(met uitzondering van feestdagen)

RIZIV-conventie nr : 7.72.002.21
Erkenningsnummer S.P. 20.056