Opname

Hoe uw kandidatuur indienen ?

Voor een opnameaanvraag vragen wij om telefonisch contact op te nemen met ons maatschappelijke assistent, van maandag tot vrijdag tussen 9u.30 en 15u.30 uur, op het volgende nummer: 02 / 645.00.50.

Duur van het verblijf ?

De duur van het verblijf wordt bepaald bij de opname, volgens het persoonlijke project van de toekomstige inwoner.

Stappen van opname

Uw volledige aanvraag wordt in verschillende stappen gedaan, die als volgt kunnen samengevat worden :

1) U neemt contact op met de maatschappelijke assistent van het PVT. Na een eerste uitwisseling, geeft hij u de instructies om het aanvraagformulier in te vullen die teruggestuurd moet worden naar de medische verantwoordelijke van de het PVT.

2) Uw aanvraagdossier wordt geanalyseerd door de medische verantwoordelijke.

3) Een eerste afspraak wordt gemaakt met de maatschappelijke assistent en/of een psycholoog. Het doel van dit gesprek waarin u wordt begeleid is het therapeutisch project voor te stellen alsook uw vragen beantwoorden, uw verzoek begrijpen, een project op te stellen en bepalen hoe ons multidisciplinair team u kan helpen bij de begeleiding. Een bezoek van het huis is ook mogelijk.

4) Een tweede afspraak wordt dan met de psychiater gemaakt. Dit onderhoud brengt uw traject in de kijker maar ook vragen betreffende uw gezondheid.

5) De laatste stap is een proefdag. Gedurende die dag worden er bepaalde activiteiten en gesprekken voorgesteld. Deze hebben als doel u vertrouwd te maken met het gemeenschapsleven en om kennis te maken met de tussenpersonen en de bewoners.

6) Indien u na de proefdag nog steeds klaar bent om in te stappen, zal het team uw project bespreken. Indien uw project wordt goedgekeurd, zal u op een wachtlijst terechtkomen, die relatief lang kan zijn.

Verblijfskosten

Uw verblijfprijs zal worden vastgelegd door het RIZIV volgens verschillende facturatiecategorieën. Uw persoonlijke bijdrage (tussenkomst van de mutualiteit voor verblijfprijs) zal afhangen van uw administratieve toestand. De dagprijs kan verschillen indien u bijvoorbeeld, recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, of indien u OCMW ontvanger bent of niet, indien u personen ten laste heeft of ten laste bent,….

Sanatia is ingeschreven sinds meerdere decennia in het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg en het Brusselse sociale netwerk.