Onze diensten

Wat bieden wij ?

Het verblijf in het dagcentrum “Le Canevas” vormt tijdens een overgangsperiode een wederzijdse engagement tussen de aanvrager en het pluridisciplinair team. Het individueel project, dat bij intrede opgesteld wordt, zal uitgevoerd worden door middel van :

  • • Gemeenschapsleven
  • • Socio-therpeutische activiteiten
  • • Persoonlijke gesprekken

We streven naar enerzijds het herstellen en het behouden van sociale banden en anderzijds naar het vergemakkelijken van veranderingen in een perspectief van resolutie van persoonlijke impasses.

Samenwerkingen

Het Canevas werkt in nauwe samenwerking met geestelijke gezondheid centra, huisartsen en psychiaters en andere psycho-sociale actoren ter onderhoud van de eerder vastgestelde therapeutische banden.

Sanatia is ingeschreven sinds meerdere decennia in het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg en het Brusselse sociale netwerk.