Ombudsdienst

Uw rechten

We hebben interesse om op elk moment uw indruk, ervaring, opmerkingen en klachten te kennen. Dit geeft ons de gelegenheid om ons werkplan te verbeteren en u beter tot dienst te zijn.

De opmerkingen en suggesties zijn door te sturen naar de directie van de instelling.

Alvast bedankt.

Bemiddeling

Indien u een klacht heeft betreffende een arts, verpleegkundige of een andere medewerker, moedigen wij u aan om in eerste instantie een dialoog aan te gaan met de betrokken persoon of zijn overste. Meestal kunnen misverstanden zo opgelost worden.

Op elk moment of als een oplossing niet gevonden kan worden, is elke patiënt ook vrij  om contact op te nemen met de Federale  Ombudsdienst "Patiëntenrechten" :

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu DG Gezondheidszorg

Victor Hortaplein 40 bus 10

1060 Brussel

Nederlandstalig : 02/524.85.20 - bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.belgie.be

Franstalig : 02/524.85.21 - mediation-droits du patient@sante.belgique.be

www.patientrights.be

 

 

Sanatia is ingeschreven sinds meerdere decennia in het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg en het Brusselse sociale netwerk.