Ombudsdienst

Uw rechten

We hebben interesse om op elk moment uw indruk, ervaring, opmerkingen en klachten te kennen. Dit geeft ons de gelegenheid om ons werkplan te verbeteren en u beter tot dienst te zijn.

De opmerkingen en suggesties zijn door te sturen naar de directie van de instelling.

Alvast bedankt.

Bemiddeling

Indien u een klacht heeft betreffende een arts, verpleegkundige of een andere medewerker, moedigen wij u aan om in eerste instantie dialoog aan te gaan met de betrokken persoon of zijn overste. Meestal kunnen misverstanden zo opgelost worden.

Op elk ogenblik of wanneer geen oplossing gevonden is, heeft de patient de vrijheid om de bemiddelaar te contacteren van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg (www.pfcm-opgg.be) tenzij tijdens de permanentie ( 1x/week), tenzij per briefwisseling (Verenigingstraat 15 te 1000 Brussel), tenzij telefonisch 0800/99.062

Sanatia is ingeschreven sinds meerdere decennia in het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg en het Brusselse sociale netwerk.